Finanstips

Menu & Search

Lån

september 28, 2019

Lån er en fin måte å komme seg litt nærmere de man ønsker å være sammen med. Tar du opp et lån kan du gjøre ting som du kanskje ikke trenger å gjøre selv, men du kan ta deg råd til å få noen andre ting å gjøre tingen. Er du interessert i litt mer fritid kan du få dette ved å frigjøre mer av din egen tid. Ta for eksempel en situasjon hvor du bruker tid på å pusse opp ditt egent hus eller du bruker selv mye tid til å bygge på huset. Bruker du denne tiden selv må du ta den fra et annet sted. Når du tar tid fra et annet sted vil det skape store utfordringer fra de du tar tid fra. Har du allerede mindre tid til jobb og fritid kan dette være en såpass stor kostnad at du heller vil betale noen for å gjøre jobben for deg.

Familie

Det er ikke vanskelig å søke på et forbrukslån, men det kan være vanskelig å få et forbrukslån. Kun 30% av de som søker får et forbrukslån, så det er kun mindretallet av de som søker som faktisk får lånet. Om du er den personen som faktisk får lånet, men samtidig er du også den personen som bruker lånet uten å ha sikret deg om at du kan betale tilbake pengene vil du se at det kan skape konflikt på hjemme bane. Det er ikke noe koselig når gjeld blir en konflikt i hjemme. Det koster mye penger å ha gjeld og det koster enda mer penger når denne gjelden blir liggende over deg som et lokk slik at du ikke får bort denne gjelden på en god måte. Når denne gjelden ikke blir borte og du må ta av annen inntekt til å betale gjeld kan det skape samlivsproblemer, skilsmisse og annet. Her må du trå forsiktig.

Medsøker

Når du søker på lån er det veldig interessant å søke sammen med noen for å få mer ut av din søknad. Det er jo slik at det ikke er så lett å få en søknad godkjent. Har du en partner, en god venn eller familiemedlemmer med en bedre økonomi enn deg kan du få hjelp fra disse slik at din søknad kan bli bedre og bli en god søknad. Det viktigste er at din søknad er sterk og at din søknad har god inntekt og lav gjeld.

Klarer du ikke å oppnå dette alene så kan du invitere med noen til å søke sammen med deg. På denne måten får du kanskje til mer, men samtidig vil den som søker sammen med deg også stå ansvarlig. Mange glemmer akkurat dette. Søker du på et lån sammen med noen så vil du også måtte stå til ansvar for lånet. Det er ikke gøy da søker mest sannsynlig har brukt opp pengene og du blir sittende igjen med regninga.

Jimmie Holt
Related article
Elektrisk strøm

Elektrisk strøm

Derfor kan strømmen utføre arbeidet du slipper å gjøre Tenk…

Type your search keyword, and press enter to search