Finanstips

Menu & Search

Elektrisk strøm

februar 28, 2019
Energi

Derfor kan strømmen utføre arbeidet du slipper å gjøre

Tenk deg en verden uten elektrisk strøm. Da måtte man gjort alt arbeidet selv. Poenget er at det faktisk bare er arbeid som utføres for å få lysene dine til å lyse, oppvaskmaskinen din til å vaske, eller el-bilen din til å rulle framover. Elektrisk strøm kan nemlig omtales som effekt, eller et arbeid som utføres i løpet av en gitt tid. Den generelle enheten som forklarer dette arbeidet over tid kalles Watt, etter den engelske fysikeren James Watt. Watt skrives også som Joules per sekund, på det som kalles SI-systemet, en internasjonal standard for måleenheter.

Utvikling og utregninger

Før i tiden sammenlignet man alt arbeid med den maskinen som gjorde det grøvste arbeidet, nemlig hesten. Det er derfor man snakker om hestekrefter, og de utledet da Watt studerte effekten av ulike dampmaskiner og hvor mye hester kunne løfte opp fra gruvene. Gjennom lange studier, og omfattende føring av statistikk, kom han fram til at 1 kW er omtrent 1,36 hk.

Effekten utledes videre av Newton som er et mål på massen og tyngdeakselerasjonen målt til 9,81m/s2. Så når en person på 100 kg går opp en 10 meter loddrett trapp utføres det et arbeid tilsvarende 100kg * 9,81m/s2=981kg*m/s2. Denne benevnelsen var det Newton utledet ved sine studier, altså N. For å komme til Joules, må N multipliseres med meter, i dette tilfellet 10, og vi finner ut at arbeidet kan setter til 9810 Joules. Men for å finne ut hvor mange Watt dette er må vi ta med enda en faktor, nemlig hvor lang tid personen brukte på å nå toppen av stigen. La oss si han brukte 30 sekunder, og vi finner ut at personen utførte et arbeid tilsvarende 327W.

Elektrisk strøm er en helt utrolig oppfinnelse

Elektrisk strøm som får alle enhetene våre til å utføre arbeid, er en utrolig fordel for at sivilisasjonen har utviklet seg slik den har gjort. Den frigjør nemlig enormt mye tid som mennesker kan bruke til å gjøre andre ting enn å utføre nødvendige ting i hverdagen. Elektrisk strøm har benevnelsen Ampere, og er forholdet mellom Watt og Volt. Det er elektroner i atom fra metaller som leder strømmen best, og sendes i lysets hastighet gjennom ledninger og kabler for å rette arbeidet til det enkelte mål, lampen eller kjøleskapet du har i huset. Det er ingenting overnaturlig med elektrisk strøm, da det forekommer daglig i naturen, som lyn, statisk støt eller nordlys.

Ha respekt for strømmen som gjør arbeidet for deg

Når alt kommer til alt, er man heldig som har mulighet til å bruke elektrisk strøm i hverdagen. Et godt eksempel på hvordan samfunnet drar nytte av elektrisitet, er å se på i-land og u-land. I u-land går store deler av dagen med til manuelt arbeid, som å hente vann, sanke ved og mat, alt som vi i den vestlige verden tar for gitt, med våre forenklede systemer bygget på elektrisitet og tilgang til kraft. Derfor skal man ha respekt for strømmen og kanskje prøve å redusere bruken av den. Vi har jo tross alt godt av å utføre litt manuelt arbeid selv også?

Sammenlign priser på billig strøm: https://forbruker.net/billig-strom/

Jimmie Holt
Related article
Lån

Lån

Lån er en fin måte å komme seg litt nærmere…

Type your search keyword, and press enter to search